Levensvatbaarheidsonderzoek
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004Klussenbedrijf

Wat is van belang voor u?
Als consulent wilt u de Bbz-regeling goed en efficiënt uitvoeren. Dat houdt in:
>  een helder onderbouwd en goed uitvoerbaar advies;
>  een aanvrager die goed geholpen wordt;
>  een aanvrager die het advies accepteert (ook als dat negatief is);
>  een korte doorlooptijd;
>  en een aanvaardbaar financieringsrisico na verstrekking van een Bbz-krediet.
De aanpak van Brink Bedrijfsadvies is er op gericht om hier aan te voldoen.

Over de werkwijze
>  werkwijze

Casussen
>  klussenbedrijf – gevestigde ondernemer
>  webshop – startende ondernemer

Geïnteresseerd?
Ik kom graag de dienstverlening in een persoonlijk gesprek toelichten.