Levensvatbaarheidsonderzoek Bbz

Gevestigde ondernemer
Klussenbedrijf

Als consulent wil je de Bbz-regeling goed en efficiënt uitvoeren. Je hebt daarvoor een helder onderbouwd en goed uitvoerbaar advies nodig.

Onze insteek is dat de ondernemer door kan gaan met zijn bedrijf. Mits dat haalbaar is, uiteraard. Op basis van een heldere oorzaakanalyse en  kwalificatie van de ondernemersvaardigheden beslissen wij of het bedrijf levensvatbaar is. Zo nodig zoeken wij samen met de aanvrager naar toekomstperspectief.  Niet zelden komen we met verrassende oplossingen die voor gemeente én ondernemer acceptabel zijn. Zodat de ondernemer toch zijn bedrijf kan voortzetten. Door onze heldere oorzaakanalyse en integriteit accepteert aanvrager onze conclusies vrijwel altijd.

Onze ervaren adviseurs werken samen aan de levensvatbaarheidsonderzoeken door de oorzaakanalyse en de mogelijke oplossingen te bespreken. Als borging van de kwaliteit toetsen wij de adviesrapporten collegiaal.

Wij inzetbaar in alle branches binnen het MKB. Daarbij hebben we veel kennis van detailhandel, horeca en online business modellen. 

Specifieke situaties

Bij het ontbreken van een jaarrekening kunnen wij,  bij een eenvoudig bedrijf (zzp’er), met digitale bankmutaties inzicht krijgen in de exploitatie en een levensvatbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Bij afwijkende privéuitgaven maken wij een gedegen analyse hiervan op basis van digitale bankmutaties.

De kosten van de levensvatbaarheidsonderzoeken staan bij ons in verhouding tot het belang voor de gemeente en de benodigde adviestijd. 

Startende ondernemers

Het inschatten van de toekomstige exploitatie bij een starter is complex. Er is immers geen historie. De belangrijkste factoren voor succes zijn:

> Vakmanschap;
> Ondernemersvaardigheden;
> Commerciële formule;
> Marktmogelijkheden in het verzorgingsgebied;
> Branche ontwikkelingen.

Wij onderscheiden ons in het goed kunnen beoordelen van de commerciële formule en het inschatten van marktmogelijkheden. Zonder de overige bovengenoemde aspecten te verwaarlozen. Dat spreekt voor zich.

Wij hebben veel ervaring met detailhandel, horeca en online business modellen. 

Is je interesse gewekt?
Neem contact op met Jan Brink 06 1453 9403 of mail naar info@brinkbedrijfsadvies.nl.  Ik kom graag de dienstverlening toelichten.