Levensvatbaarheidsonderzoek
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004Klussenbedrijf

Wat is van belang voor u?
Als consulent wilt u de Bbz-regeling goed en efficiënt uitvoeren. Dat houdt in:
>  een helder onderbouwd en goed uitvoerbaar advies;
>  een aanvrager die goed geholpen wordt;
>  een aanvrager die het advies accepteert (ook als dat negatief is);
>  een korte doorlooptijd;
>  en een aanvaardbaar financieringsrisico na verstrekking van een Bbz-krediet.
De aanpak van Brink Bedrijfsadvies is er op gericht om hier aan te voldoen.

Werkwijze gevestigde ondernemer 

Brink Bedrijfsadvies kenmerkt zich door:

  • Een sterke, systematische analyse van de oorzaak van de financiële problemen. Als de oorzaken duidelijk zijn, is het maken van een passend herstelplan mogelijk.
  • Als het bedrijf in de kern gezond is, maakt Brink Bedrijfsadvies met de ondernemer een herstelplan en begeleidt deze met de uitvoering ervan.
  • Praktisch toepasbare kennis van online marketing voor de mkb-ondernemer.
  • Afspraken met marktpartijen om ondernemer aan opschortende voorwaarden (schuldsanering, recente jaarrekening) te laten voldoen zonder kosten voor de gemeente.
  • Bij het ontbreken van een jaarrekening kan ik bij een eenvoudig bedrijf (zzp’er) op basis van digitale bankmutaties voldoende inzicht krijgen in de exploitatie voor het beoordelen van de levensvatbaarheid.
  • Bij vermoedelijk hoge prive-uitgaven kan ik een goede analyse van prive-uitgaven maken op basis van digitale bankmutaties.

De kosten van de levensvatbaarheidsonderzoeken staan in goede verhouding tot het belang voor gemeente en ondernemer en hange samen met de hoeveelheid benodigde adviesuren. Als klein bedrijf zonder overhead zijn de uurtarieven redelijk.

Casus uit de praktijk: een klussenbedrijf. 

shutterstock_274721381 (2)

Is uw interesse gewekt?
Neem contact op met Jan Brink 06 1453 9403 of mail naar info@brinkbedrijfsadvies.nl.  Ik kom graag de dienstverlening in een persoonlijk gesprek toelichten.

Casussen
>  klussenbedrijf – gevestigde ondernemer
>  webshop – startende ondernemer

Geïnteresseerd?
Ik kom graag de dienstverlening in een persoonlijk gesprek toelichten.