Financiële problemen

Ondernemer met financiële problemen?

Verkeert u financieel in zwaar weer ?
Als zelfstandige goochelt u voortdurend met geldstromen om iedereen tevreden te stellen. Het lukt allemaal net …. of niet meer. U kunt de crediteuren of de huur niet meer op tijd betalen. De bank begint steeds meer eisen te stellen. En nu moet ook de btw nog betaald worden. Er zijn betalingsachterstanden. U hebt financiële problemen. Misschien dreigt er zelfs faillissement. Herkent u dit?  Dan is actie geboden.

financiele problemen

 

Wat te doen als  zelfstandige?
U kunt het beste hulp zoeken bij een deskundige. In de eerste plaats is daar uw accountant of boekhouder. Niet alle boekhouders kunnen deze ondersteuning geven. In dat geval kunt u contact zoeken met Brink Bedrijfsadvies. Op basis van ons telefonisch contact kan gekeken worden wat de mogelijkheden voor u zijn.

Wat kunt u zelf al doen?
Door open en eerlijk te communiceren met uw schuldeisers kunt u trachten de situatie te stabiliseren, zodat incassokosten of een faillissementsaanvraag worden vermeden. Mogelijk kunt u ook middelen op korte termijn vrij maken uit bijvoorbeeld voorraad of vanuit privé om de ergste liquiditeitsdruk te verlichten.

Analyse oorzaak
Er zal een gedegen analyse gemaakt moeten worden van de oorzaak van de problemen. De vraag is of er toekomstperspectief is voor het bedrijf.  Zo ja, dan worden toekomstscenario’s uitgewerkt met prognoses. Hierbij is het inschakelen van deskundigheid van buiten aan te raden.

Doorstart- of herstelplan
Vervolgens kan een herstelplan worden opgesteld en worden geïmplementeerd. Met een herstelplan kan mogelijk financiering worden aangetrokken om achterstanden te herfinancieren. Financiering vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is – onder voorwaarden – mogelijk als andere financiers verstek laten gaan.

Behoefte aan ondersteuning?
Bel Jan Brink 06 1453 9403 of mail info@brinkbedrijfsadvies.nl.