Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)

Welke hulp is mogelijk?
Voor een zelfstandige ondernemer in de financiële problemen (zowel eenmanszaak, v.o.f. als BV) kan de Bbz-regeling op drie manieren uw bedrijf ondersteunen:

  1. Analyse van de oorzaak van de problemen & het opstellen van een herstelplan (gedurende de Bbz-aanvraagprocedure).
  2. Een Bbz-krediet voor het financieren van betalingsachterstanden of noodzakelijke investeringen. Aan gevestigde ondernemers kan een krediet van maximaal € 193.000 worden verstrekt.
  3. U kunt tijdelijk een uitkering voor levensonderhoud ontvangen. 

Voorwaarden Bbz
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:
>  u dient voor uw levensonderhoud afhankelijk te zijn van het inkomen uit het bedrijf;
>  het bedrijf moet levensvatbaar zijn.
Houdt er rekening mee dat in de praktijk circa de helft van de Bbz-aanvragen wordt gehonoreerd.

Procedure Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Een Bbz-aanvraag dient u in bij de gemeente waar u woont of bij een regionaal bureau zelfstandigen (rbz). Er is een overzicht van gemeenten en rbz waar u Bbz kunt aanvragen. De gemeente huurt meestal een gespecialiseerd adviesbureau zoals IMK of Brink Bedrijfsadvies in voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Op basis van het advies beslist de gemeente / regionaal bureau zelfstandigen of een Bbz-krediet wordt toegekend.

Vragen?
Bel met Jan Brink 06 1453 9403 of mail naar info@brinkbedrijfsadvies.nl.