Casus starter: restaurant pizzeria21

Bedrijfsplan aanvrager

 • Restaurant met een – niet-gangbare – buitenlandse keuken
 • Vestiging in een provinciestadje
 • Starter is een goed opgeleide asielzoeker
 • Hij heeft ervaring in vergelijkbare restaurants
 • Maximale Bbz-krediet wordt aangevraagd
 • Er is beperkt spaargeld aanwezig.

 Werkwijze

 • Wij beoordelen aanvrager als een zeer goede ondernemer.
 • Het onderscheidend vermogen is goed.
 • Uitgebreid onderzoek en onderbouwing van de omzet op basis van:
  • Lokale marktgegevens;
  • Aantal vestigingen landelijk van deze keuken;
  • Branche-kengetallen
 • Bij de onderbouwde omzet is het plan niet haalbaar.

Bij een 25% lagere huur is de exploitatie sluitend. Ik stond de starter bij in de onderhandelingen die tot het gewenste resultaat leidden. Na de start is de ondernemer begeleid met de (online) marketing en kostprijscalculatie.

Interesse?

Spreekt de aanpak u aan?  Neem dan contact op met Jan Brink 06 1453 9403 of mail naar info@brinkbedrijfsadvies.nl.  Ik kom graag de dienstverlening in een persoonlijk gesprek toelichten.

Bovenstaande casus gaat over een gevestigde zelfstandige. Brink Bedrijfsadvies beoordeelt ook de haalbaarheid van gevestigde ondernemers.