Visie op ondernemen

Ondernemen is leuk. Werk doen waar je passie ligt. De vrijheid om zelf je dienstverlening of assortiment te bepalen.  Zelf kiezen welke klanten je bedient en hoe je met je klanten omgaat. De voldoening om met je bedrijf je eigen inkomen te verdienen.

Ondernemen vraagt veel van een ondernemer. Zeker in deze tijd van snel veranderende markten en hyperconcurrentie. Als ondernemer moet je zowel vaktechnisch, commercieel als financieel sterk zijn. Niemand is op alle terreinen even goed. Als dan de marktvraag stagneert, een grote debiteur niet betaalt of een personeelslid ziek wordt, kan een ondernemer snel in de problemen komen.

Jaarlijks komen tienduizenden ondernemers in zwaar weer. Dit geeft grote spanningen in bedrijf en privé. De financiële problemen zijn vaak zo groot dat de ondernemer er zonder ondersteuning van buiten niet meer uitkomt. Een gedegen bedrijfsanalyse en een helder advies leiden tot nieuw perspectief: doorstart of bedrijfsbeëindiging.

Financiële ondersteuning vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en een goede adviseur maken een geslaagde doorstart mogelijk als het bedrijf in de kern gezond is. Als het beter is het bedrijf te beëindigen, kan het Bbz ondernemers ook ondersteunen.