Missie

Zelfstandig ondernemers ondersteunen bij het realiseren van voldoende inkomen.

De missie realiseert Brink Bedrijfsadvies samen met en in opdracht van afdelingen zelfstandigen van gemeenten bij de uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen. Daarbij worden ook andere stakeholders als banken, insolventiebureaus, verhuurders en crediteuren betrokken.

Brink Bedrijfsadvies realiseert de missie daarnaast met het geven van online marketing advies aan ondernemers.