Casus klussenbedrijf & Bbz

Inleiding
Een voorbeeld van een oplossingsgerichte aanpak. Op basis van het levensvatbaarheidsonderzoek is het niet verantwoord een Bbz-krediet te verstrekken: door het ontbreken van een projectadministratie worden er te vaak projectverliezen gemaakt; de privé-lasten zijn relatief hoog en de jaarrekeningen van de afgelopen 2 jaar ontbreken. Ik zie wel perspectief als verbeteringen worden doorgevoerd. Gedurende 3 maanden begeleid ik de ondernemer en houd ik schuldeisers op afstand. Door gerealiseerde verbeteringen is het bedrijf nu wel levensvatbaar.

Allround vakkracht plaatst dakraam 1400 x 933

Situatieschets
Aanvrager is enkele jaren geleden een klussenbedrijf gestart. Er zijn achterstanden bij diverse crediteuren en de fiscus. Ook is er een fors doorlopend krediet uit het verleden met hoge verplichtingen De bedrijfsresultaten zijn gemiddeld ontoereikend.

Analyse
Uit onze analyse blijkt dat er regelmatig projectverliezen zijn. Meerwerk wordt niet altijd doorberekend, omdat de ondernemer daarover niet duidelijk communiceert (in offertes en tijdens het werk). Ook worden reisuren voor inkoop niet doorberekend. Ten opzichte van de benchmark zijn de declarabele uren onvoldoende.

Het inzicht in de historische resultaten is onvoldoende. Jaarrekeningen van de laatste 2 jaren ontbreken.

De ondernemer heeft incidenteel onvoldoende werk. De website is niet professioneel en niet geoptimaliseerd voor vindbaarheid; het levert hem geen nieuwe klanten op. Ook onderneemt hij niets om traffic naar de site te krijgen.

De ondernemer heeft weinig financieel inzicht (een projectadministratie ontbreekt) en is niet voldoende zakelijk. 

Bevindingen
De ondernemer is een goed vakman en kan prettig communiceren met klanten; er is sprake van een hoge gunfactor. De actuele opdrachtenportefeuille is redelijk gevuld en de branchevooruitzichten zijn voldoende. Het bedrijf is in de kern gezond.  Echter zonder de oorzaken van de financiële problemen weg te nemen, zal de situatie niet veranderen en zal weer een financieel tekort ontstaan. De bedrijfsvoering moet op een aantal punten verbeteren, voordat de gemeente verantwoord een Bbz-krediet kan verstrekken. Daarom maken we samen een herstelplan.

Herstelplan
Het herstelplan bestaat uit:

  • Het opzetten van een eenvoudige projectadministratie in Excel en zakelijker handelen (hoger offreren / meerwerk) door de ondernemer.
  • Verbeteren van de website (teksten & foto’s) en zoekmachine-marketing inzetten.
  • Het op laten stellen van de jaarrekeningen en aansluiten bij een accountantskantoor die begeleiding biedt.
  • De partner van de ondernemer gaat een parttime baan zoeken.
  • Vanwege de hoge schuldenlast dient een schuldsanering plaats te vinden.

Op de eerste 3 punten begeleidt Jan Brink de ondernemer.

Advies aan de gemeente

  • Het bedrijf is in de huidige situatie nog niet levensvatbaar.
  • De ondernemer laten begeleiden gedurende 3 maanden (binnen de kosten van een uitgebreid rapport).
  • De schulden door een schuldsaneringsbureau laten bevriezen. 

Resultaat
Na begeleiding is de ondernemer in staat een projectadministratie te voeren. Ook is hij ruimer gaan offreren en stelt hij zich bij meerwerk zakelijk op. Op basis van de nacalculatie blijken nauwelijks meer projectverliezen aanwezig te zijn.

De website is verbeterd. Ook wordt Facebook actief ingezet. Er is nu sprake van een goede orderportefeuille.

Een accountantskantoor heeft de jaarrekeningen van de laatste 2 jaar gereed gemaakt zonder betaling vooraf (wetende dat betaling vanuit een Bbz-krediet nog onzeker is). Nu zijn er betrouwbare cijfers voor een goed gefundeerd levensvatbaarheidsonderzoek.

De partner vindt een parttime baan waardoor de privé-onttrekkingen dalen. Ondertussen  lukt het om de schuldeisers op afstand te houden.

Na 3 maanden dient de ondernemer een vervolg-Bbz-aanvraag in met 2 definitieve jaarrekeningen en de financiële resultaten van het herstelplan. Het bedrijf is door de begeleiding van Brink Bedrijfsadvies nu levensvatbaar; een Bbz-krediet wordt toegekend en de schulden gesaneerd.

Uw interesse gewekt?
Spreekt deze aanpak u aan?  Bel met Jan Brink op 06 1453 9403 of mail naar info@brinkbedrijfsadvies.nl.  Ik kom graag de dienstverlening toelichten. Op basis van uw wensen lever ik maatwerk en kan de procedure desgewenst aangepast worden.

Bovenstaande casus gaat over een gevestigde zelfstandige. Brink Bedrijfsadvies beoordeelt ook de haalbaarheid van startende ondernemers.